Kitab Lama (Old Book)

Antara kayangan dan kenyataan Antara lagenda dan sejarah Antara bangsa dan budaya Antara yang menjajah dan dijajah Antara yang terpilih dan dipilih Antara yang tersurat dan tersirat Antara sumpah dan janji Antara jati diri dan naluri Antara adab dan adat Antara dusta dan rahsia Antara iman dan pedoman Antara ketaatan dan kesetiaan Hidup umpama roda...Kun …

Continue reading Kitab Lama (Old Book)